Thông tin chung về Trung tâm

Hồ Văn Bình 4 Năm trước
 • Tên tổ chức:               Trung tâm Hỗ trợ Cộng đồng Hải Đức
 • Tên tiếng Anh:             Hai Duc Center for Community Support
 • Tên viết tắt tiếng Anh:  HDC
 • Trung tâm Hỗ trợ Cộng đồng Hải Đức là tổ chức khoa học và công nghệ do Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế thành lập theo quyết định số: 107/QĐ-LHH ngày 20/09/2013.
 
 • Văn phòng: Điạ chỉ 8/180 đường Phan Bội Châu, Phường Trường An, T/p Huế
 • Điện thoại:   054 3933 756
 • Email:  hdc.haiduc.hue@gmail.com
 • Website:  http://tthtcongdonghaiduc.org.vn
   
 • Tài khoản:                     0126 280 900001
 • Tên tài khoản:                 Trung tâm Hỗ trợ Cộng đồng Hải Đức
 • Chủ tài khoản:                 Nguyễn Cầm
 • Tên Ngân hàng:               Ngân hàng TMCP Đông Á, Chi nhánh Huế
 • Swift code:                      EACBVNCX
   
 • Tầm nhìn: HDC hướng tới Hạnh phúc, An lạc cho Cộng đồng
 • Sứ mạng:  Chăm sóc hỗ trợ, Đào tạo năng lực; Nghiên cứu ứng dụng;  Phục vụ cộng đồng
 
 • Lãnh vực hoạt động:    + Y tế công cộng
                                               + Khoa học môi trường và Biến đổi Khí hậu
                                               + An sinh xã hội và Bình đẳng Giới
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

THỐNG KÊ TRUY CẬP

free web counters